دیدار وزیر جنگ اسرائیل با سالیوان در کاخ سفید

وزیر جنگ اسرائیل با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد.