دست آقازاده بایدن رو شد+جزییات

هیئت منصفه دادگاه هانتر بایدن شور و مشورت درباره پرونده حمل سلاح پسر رئیس جمهور آمریکا را آغاز کردند.