درختان چیتگر خشک شد؟

شهردار منطقه ۲۲ اعلام کرد که ۸۱۲ درخت در پارک چیتگر خشک شده که به جای آنها یک هزار درخت کاشته می‌شود.