بیکاری در کشور کاهش یافت؟/3 استان رکورددار بیکاری شدند

مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ در ۲۶ استان زیر۱۰ درصد شده است.