متقاضیان دریافت کارت هوشمند با سود روزشمار بخوانند

ثبت‌نام کارت نکسو(عضو شبکه شتاب) با امکان پرداخت سود روزشمار 23 تا 26 درصد به‌عنوان جایگزین جدید کارت‌های بانکی آغاز شد. این کارت جدید بانکی با اتصال بازار سرمایه و سیستم بانکی کشور، تحولی نوین در ارائه خدمات بانکداری ایجاد کرده است.