جزئیات جدید از شبکه برق پایتخت/برق حوزه‌های کنکور قطع می‌شود؟

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق تهران بزرگ از آماده‌باش و حضور میدانی ۲۵۰ نیروی عملیاتی این شرکت در ۲ روز پایانی هفته با هدف اطمینان از تامین برق حوزه‌های امتحانی و آسایش و آرامش خاطر داوطلبان کنکور خبر داد.