گرمای هوا کدام استان‌ها را تعطیل کرد؟+اسامی

با توجه به افزایش گرمای هوا در کشور و به منظور مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قطعی برق ادارات برخی استان‌ها تعطیل شد.