مسعود پزشکیان برای ۶ نفر حکم صادر کرد+اسامی

مسعود پزشکیان نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ۶ معاون ستاد انتخاباتی خود را منصوب کرد.