لاشه هواپیمای معاون رئیس جمهوری یک کشور پیدا شد

تیم های امداد و نجات موفق شدند که بقایای هواپیمای معاون رئیس جمهوری «مالاوی» و ۹ نفر از همراهانش را بعد از یک روز ناپدید شدن به علت شرایط بد جوی پیدا کنند.