جزئیات خروج نیروهای آمریکایی از نیجر بررسی می‌شود

یک مقام آمریکایی از سفر هیاتی از واشنگتن به نیجر برای گفت‌وگو درباره جزئیات خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خبر داد.