فهرست اولیه اعضای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم مشخص شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تعیین فهرست اولیه اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازده خبر داد.