تصاویر حضور اعضای حزب مردم سالاری بر سر مزار آیت‌الله صانعی

دبیرکل حزب مردم سالاری به همراه تعدادی از اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب مردم سالاری بر سرار مزار حضرت آیت الله العظمی صانعی حضور یافتند.