گام اولیه برای پایان جنگ یمن

اقتصادنیوز: از سال 2011 یمن یکی از عرصه های اصلی رقابت بین عربستان سعودی و ایران بوده، اما اکنون به فرصتی برای اقدامات اعتمادساز در چارچوب مذاکرات بین دو طرف در عراق تبدیل شده است.