آهنگساز معروف درگذشت

«ونجلیس» آهنگساز سرشناس یونانی، خالق موسیقی معروف قبل از پخش اخبار تلویزیون ایران درگذشت.